Doprava nad 3000 Kč zdarma
14 denní garance vrácení peněz
Doživotní záruka Viz podrobnosti
Vyzvedněte si své nákupy na našem výdejním místě

Kategorie: čísla

Možná jste si všimli, že binokulární dalekohledy (neboli binokuláry) mají ve svém názvu vždy číselné údaje, například binokulární dalekohled Levenhuk Karma PLUS 8x25. Jste-li začátečníci, pak asi nevíte, co tato čísla znamenají. První číslo, v našem příkladě 10, udává zvětšení. Jinými slovy, zvětšení 10x způsobí, že se pozorovaný objekt bude jevit desetkrát blíže k vám neboli desetkrát větší, než jak byste jej viděli prostým okem. You might have noticed that the names of binoculars always include numbers, such as  Levenhuk Karma PLUS 8x25 Binoculars. If you are a beginner, you might not know what those number mean. The first number, 10 in our example, is the magnification. In other words, a magnification of 10 will make the object appear 10 times closer to you or 10 times larger than you would see it with the naked eye.

Přesto musíte být u tohoto údaje obezřetní. 10 je pravděpodobně maximální hodnota, jakou budete pro běžné účely potřebovat. Jestliže se toto číslo zvýší, obraz se rozostří, bude se třást a nebude tak jasný. K tomuto jevu dochází proto, že spolu s objektem se zvětšuje i vše ostatní, včetně chvění vašich rukou. Zvětšení může mít vyšší hodnotu než 10, ale pak budete pro binokulár potřebovat nějakou oporu, například stativ.

Druhé číslo, v našem příkladě 40, udává průměr čelní čočky. Čím vyšší je toto číslo, tím lepší je obraz. Takže například 10x40 je mnohem komfortnější dalekohled než 10x25. Jedinou nevýhodou, pokud je tato hodnota vyšší, je následné zvýšení hmotnosti binokuláru.

Velký průměr objektivu je důležitý zejména tehdy, pokud se chystáte pozorovat za zhoršených světelných podmínek. Astronomické binokulární dalekohledy určené pro noční pozorování nebeských objektů mají největší objektivy. Hlavními výhodami astronomických binokulárů v porovnání s teleskopy je jejich nižší cena a snadné použití. Ale pokud jste ochotni strávit nějaký čas hledáním dobrého levného teleskopu, uvidíte, že nejlepší levný dalekohled, který najdete, stojí stejně jako kvalitní astronomické triedry a téměř stejně snadno se používá.

Kategorie: zorné pole

Zorné pole je další veličinou, kterou je potřeba mít na paměti, když se rozhodujete o koupi binokuláru. Stručně řečeno se jedná o velikost prostoru, který přes binokulární dalekohled vidíte. Řekněme, že 1000 m před vámi je zeď. Při zorném poli 250 uvidíte bez otáčení hlavou 250 metrů této zdi. Logicky tedy s narůstajícím zvětšením uvidíte ze zdi menší úsek, ale ve větším detailu. Proto platí, že čím vyšší zvětšení, tím menší zorné pole.

Nosíte-li brýle, musí vzít v potaz oční reliéf binokuláru. Oční reliéf je maximální vzdálenost od oka k okuláru, v níž je stále viditelné celé zorné pole. Tato vzdálenost by neměla být menší, než je tloušťka vašich brýlí.

Kategorie: výstupní pupila

Výstupní pupilu si představte jako pupilu vašeho oka na čočce binokuláru. Počítá se v milimetrech tak, že se druhý číselný údaj vydělí prvním, například: 40/10=4. Výstupní pupila vám zhruba řekne, jak jasný bude obraz. Pro základní účely je zcela dostačující hodnota 2,5-3. Pro pozorování hvězd je lepší 5-7. Vyšší hodnoty nejsou nutné, kromě případů, kdy se binokulár silně třese, například na člunu, neboť hodnota 7+ zajišťuje stabilnější obraz než jakákoli jiná výstupní pupila.

Kategorie: optické hranoly

Optický hranol je prvek ze skla, sloužící k otočení obrazu z převrácené polohy, kterou získá po průchodu čelní čočkou, do vzpřímené polohy, abychom jej viděli tak, jak jsme zvyklí. Proto jsou optické hranoly důležité a naprosto nezbytné.

Existují hranoly typu porro a střechové hranoly. Rozdíl mezi nimi lze snadno vysvětlit. Porro hranoly jsou klasické pomůcky: světlo prochází několika hranoly umístěnými na různých úrovních uvnitř binokulárního dalekohledu a pak vstupuje do oka. Tato konstrukce má za následek zvýšení hmotnosti a velikosti binokuláru, je však levnější a velmi kvalitní.

Binokuláry se střechovými hranoly jsou menší a lehčí. Takže pokud spatříte dva tubusy v jedné rovině, můžete si být jisti, že takový binokulár je vybaven střechovým hranolem. Hmotnost a vzhled jsou patrně jedinými výhodami tohoto hranolu oproti porro hranolu, přičemž mezi nevýhody patří vyšší cena a nižší ostrost obrazu.

Kvalitu optických hranolů určuje použité sklo. Existují dva druhy skla: Bak4 (velmi vysoká kvalita) a BK7 (o něco horší).

Kategorie: antireflexní ochrana čočky

Při průchodu světla čočkou dochází k jeho ztrátám. K udržení jasného obrazu se tedy používají speciální chemikálie. Čočky mohou být opatřeny pouze jednou vrstvou, což je nejméně účinný způsob. Lepší metodu představuje nanesení více vrstev, kdy se čočky potáhnou několika vrstvami speciálních chemikálií, díky nimž je obraz daleko jasnější. Nejlepší metodou je kompletní potažení více vrstvami. V takovém případě je každá jednotlivá čočka v binokuláru potažena několika vrstvami antireflexního materiálu.

Kategorie: zaostření

Když se podíváte přes binokulár, není obraz vždy okamžitě ostrý? Je tedy potřeba upravit zaostření. Existují tři běžné typy ostření. Binokuláry se středovým ostřením mají uprostřed kolečko, jehož otáčením se upravuje zaostření pro obě oči současně. To je nejběžnější konstrukce. Ostření na jednotlivých okulárech sice vyžaduje nastavení každého okuláru zvlášť, ale jakmile jsou jednou zaostřeny, není už nutné je nikdy upravovat, neboť jsou nastaveny na váš zrak. To je velmi dobré pro dlouhé vzdálenosti, ale méně vhodné pro krátké. Někdy je zaostření nastaveno napevno výrobcem a nemůžete je upravovat, což není pohodlné a používá se u levných modelů.

Binokuláry se středovým ostření a binokuláry se samostatným ostřením okulárů vám obvykle umožňují provést dioptrické nastavení, což je velmi užitečná funkce s ohledem na skutečnost, že lidský zrak mívá různou kvalitu.

U většiny binokulárů můžete také přiblížením nebo oddálením nastavit osovou vzdálenost okulárů neboli vzdálenost mezi svými pupilami.

Každý model má nejkratší neboli nejbližší zaostření, které určuje vzdálenost, na kterou binokulár dokáže zaostřit. Je-li objekt blíže, nelze na něž zaostřit.


Jakákoli reprodukce tohoto materiálu za účelem veřejné prezentace na libovolném nosiči informací a v jakémkoli formátu je zakázána. Na tento článek se můžete odvolávat formou aktivního odkazu na stránky cz.levenhuk.com.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny, sortiment a specifikace výrobků, případně ukončit jejich výrobu a prodej.

Prozkoumat související články (3)
Časté dotazy — Binokulární dalekohledy
Všechny nezbytné informace o binokulárních dalekohledech: zvětšení, oční reliéf, zorné pole, pozorované objekty a mnoho dalšího
Binokulární dalekohled: konstrukční schéma
Binokulární dalekohledy jsou jedním z nejoblíbenějších optických přístrojů ke studiu vzdálených objektů. Tento článek je věnován vývoji optických schémat binokulárního dalekohledu
Revoluční přístup k výběru binokulárů Levenhuk
Vyberte si snadno binokulární dalekohled Levenhuk
Všechny články