Váš prohlížeč je zastaralý a neposkytuje plnohodnotnou a bezpečnou práci na webu. Pro zlepšení uživatelského prostředí prosím aktualizovat prohlížeč.
Garantované doručení do 2-3 dnů
Doprava nad 3000 Kč zdarma
14 denní garance vrácení peněz
Otevírací doba během svátků Viz podrobnosti
Doživotní záruka Viz podrobnosti
Vyzvedněte si své nákupy na našem výdejním místě

VÝSTRAHA!

Nikdy — ani na okamžik — se přes teleskop nebo pointační dalekohled (hledáček) nedívejte přímo do slunce, aniž byste použili odborně vyrobený solární fltr, který bude zcela překrývat objektiv přístroje. Nedodržením tohoto pokynu se vystavujete nebezpečí trvalého poškození zraku. Abyste zabránili poškození vnitřních součástí svého teleskopu, zakryjte čelní stranu pointačního dalekohledu (hledáčku) hliníkovou fólií nebo jiným neprůhledným materiálem.

Děti by měly teleskop používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Tento informační leták obsahuje souhrnné informace o různých typech teleskopů a nejběžnějších chybách začátečníků.

Pokud s astronomií právě začínáte a chystáte se pohlédnout do okuláru svého prvního teleskopu, vyzbrojte se trpělivostí a houževnatostí. Budete-li dodržovat pokyny z příručky uživatele a doporučení uvedená níže, úspěch se zcela jistě dostaví. Za čas budete možná chtít rozšířit možnosti svého přístroje - v tom případě budete ke svému teleskopu potřebovat další příslušenství. Ale nejprve byste se měli naučit teleskop používat v jeho základní konfiguraci.

Zjistěte více o optické konstrukci svého teleskopu

Reflektor. Teleskop konstrukce reflektor používá k zachycení a zaostření dopadajícího světla zrcadlo. Podle konkrétního provedení může být hlavní zrcadlo parabolické nebo sférické. Výsledný obraz je obrácen vzhůru nohama a zleva doprava. To sice nemá vliv na pozorování nebeských objektů, ale teleskop této konstrukce není vhodný k pozorování pozemských cílů.

Refraktor. Teleskop konstrukce refraktor používá k zachycení a zaostření dopadajícího světla soustavou čoček. Vybavíte-li čočkový teleskopy diagonálním hranolem nebo zrcadlem, budete jím moci pozorovat i pozemské objekty. Obraz bude vzpřímený (avšak stále obrácený v pravolevém směru).

Zrcadlo-čočkové (katadioptrické) teleskopy. Hvězdářské dalekohledy se dvěma zrcadly, včetně dvou nejpopulárnějších konstrukcí - Schmidt-Cassegrain a Maksutov-Cassegrain. V porovnání se zrcadlovými dalekohledy mají katadioptrické teleskopy kompaktnější rozměry. Stejně jako refraktory jsou schopné produkovat nepřevrácený obraz (pomocí diagonálního zrcadla nebo hranolu), a jsou tedy vhodné i k pozemním pozorováním.

Zjistěte více o montáži svého teleskopu

Azimutální montáž. Tato jednoduchá montáž umožňuje volný pohyb teleskopu ve směru výšky nad horizontem (nahoru a dolů) a v azimutálním směru (zleva doprava podél horizontu). Někdy se také nazývá altazimutální montáž. Jednoduchým příkladem azimutální montáže je standardní stativ fotoaparátu.

Paralaktická montáž. Tato montáž dokáže snadno sledovat denní pohyb nebeských objektů na obloze. První (polární) osa montáže míří k Polárce (paralelně k ose Země) a druhá osa (osa deklinace) míří v pravém úhlu k první ose. Mezi amatérskými astronomy je nejběžnějším typem německá paralaktická montáž.

Teleskopy s automatickým naváděním se používají k rychlé lokalizaci požadovaných nebeských objektů a následnému sledování jejich trasy během pozorování. Počítačem řízené montáže mají řadu různých funkcí a nastavení (v závislosti na systému samonavádění). To však neznamená, že by je začátečník nezvládl. Ovládat váš teleskop vám pomůže elektronický dálkový ovladač vybavený rozsáhlou databází nebeských objektů.

Běžné chyby nováčků v astronomii

Nesprávné sestavení, instalace příslušenství. Ujistěte se, že jste teleskop sestavili přesně podle ilustrace v uživatelské příručce. Ještě jednou si projděte všechno příslušenství v soupravě. Pečlivě kontrolujte každý krok montážního procesu. Zkontrolujte například, zda je instalováno diagonální zrcadlo (neplatí pro reflektory), případně zda je sejmuta ochranná krytka. Ujistěte se, zda jasně rozumíte funkci jednotlivých součástí svého teleskopu. Tím se jeho použití výrazně zjednoduší a stane bezpečnějším.

Chci vše najednou. Jste-li začátečník, nepokoušejte se používat všechno příslušenství najednou. Nejprve se naučte, jak svůj teleskop zaostřit s okulárem na blízké objekty a na nekonečno. Pak zkuste totéž s okulárem a Barlowovou čočkou.

Můj teleskop nepřibližuje obraz. Je důležité porozumět rozdílům mezi okuláry s pevnou ohniskovou vzdáleností a okuláry se zoomem (s nastavitelným zvětšením). Okuláry s pevnou ohniskovou vzdáleností neumí obraz přibližovat ani oddalovat.

Nic nevidím. Ujistěte se, zda je váš teleskop správně zaostřený - tuto část příručky si přečtěte velmi pozorně. Je-li to potřeba, promažte pohyblivé součásti motorovým olejem, aby se zajistila jejich hladká součinnost.

Máte-li pocit, že vám něco není jasné, kontaktujte naše specialisty (například pomocí formuláře na našich oficiálních webových stránkách) nebo můžete požadované informace najít na specializovaných astronomických fórech.

Zvažte nákup úžasných teleskopů pro začátečníky značky Levenhuk, které vám pomohou blíže se seznámit s vesmírem.


Jakákoli reprodukce tohoto materiálu za účelem veřejné prezentace na libovolném nosiči informací a v jakémkoli formátu je zakázána. Na tento článek se můžete odvolávat formou aktivního odkazu na stránky cz.levenhuk.com.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny, sortiment a specifikace výrobků, případně ukončit jejich výrobu a prodej.